นายพูวงษ์ สุริยวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
     
 
นางภูวนิจ มหาชัย   นายอาทิตย์ แสงโยจารย์
     
 
นางพรทิพย์ บรรพตะธิ   นายนัฐวุธ คำเพชร
     
Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ 043-424379
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น