แห่เทียนเข้าพรรษา จัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ได้เข้าร่วมกิจกรรแห่เทียนเข้าพรรษา โดยการจัดกิจกรรมของ อบต.นางิ้ว


     

กลับด้านบน