ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
          ผู้อำนวยการโรงเรียน                     จำนวน 1 คน
          รองผู้อำนวยการโรงเรียน               จำนวน 1 คน
          ข้าราชการครู                                จำนวน 12 คน
          ครูอัตราจ้าง                                  จำนวน 17 คน
          พนักงานจ้างตามภารกิจ                 จำนวน 1 คน
          พนักงานบริการ                             จำนวน 2 คน
          คนงาน                                         จำนวน 1 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน 35 คน
Contact webmaster ittiwiti sinsiri
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ 043 -431575, 086-4596375 โทรสาร 086-4596375
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น