ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(รายการทั่วไป)
(รายการทั่วไป 5,000 บาท ขึ้นไป)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(รายการที่ราคาต่ำกว่า 5,000 บาท)

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(รายการทั่วไป)
(รายการทั่วไป 5,000 บาท ขึ้นไป)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(รายการที่ราคาต่ำกว่า 5,000 บาท)

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(รายการทั่วไป 5,000 บาท ขึ้นไป)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(รายการที่ราคาต่ำกว่า 5,000 บาท)

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(รายการทั่วไป)
(รายการทั่วไป 5,000 บาท ขึ้นไป)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(รายการที่ราคาต่ำกว่า 5,000 บาท)

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(รายการทั่วไป)
(รายการทั่วไป 5,000 บาท ขึ้นไป)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(รายการที่ราคาต่ำกว่า 5,000 บาท)

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(รายการทั่วไป
(รายการทั่วไป 5,000 บาท ขึ้นไป
)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(รายการที่ราคาต่ำกว่า 5,000 บาท)


Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม