ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ (1)
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ (2)
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง ครูภาษาไ่ทย
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (1)
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (2)
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง ครูเคมี
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง ครูภาษาต่างประเทศ
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง ครูดนตรี
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง ครูนาฏศิลป์
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง ครูศิลปะ
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง คนงาน
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง แม่บ้าน


Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม