ประกาศโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาดนตรี
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชานาฏศิลป์
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาเคมี
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาศิลปะ
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง แม่บ้าน
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง คนงาน
ประกาศผู้ชนะ ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา


Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นางิ้วฯ ออน ทัวน์ คลิก ดูภาพเพิ่มเติม คลิกดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม คลิกดูภาพกิจกรรม