นายสวัสดิ์ ดีสร้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
     
นายประพจน์ แสบงบาล นายสุรจักษ์ แก้วบ่อ นายอัครฤทธิ์ จำวิเศษ
     
Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ 043 -210271, 086-4596375 โทรสาร 086-4596375
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น