นางปาริชาติ ผิวผ่อง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
     
นางสาวศิลาลักษณ์ หงษ์คำหล้า นางสาวอมรรัตน์ ผันสว่าง นางสาวชิณุดา หารเอี่ยม
     
   
   
   
   
   
   
   


Contact webmaster
โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ตำลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 โทรศัพท์ 043 -210271, 086-4596375 โทรสาร 086-4596375
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น